Contacte

Si desitja contactar-nos ompli si us plau el següent formulari:

Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’informem que les seves dades seran incloses en un fitxer del qual és titular Ernesto Ventós, utilitzat exclusivament per la colección olorVISUAL amb la finalitat de gestionar les comunicacions amb vostè.
L’informem igualment de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades mitjançant notificació escrita adreçada a: Apartat de correus 14019, 08080 Barcelona, o bé per correu electrònic a hola@olorvisual.com.