Àrea educativa
Tallers
la fragància de les imatges_Städtische Galerie Delmenhorstla identidad perdida. el rostro, colección olorVISUALla fragància de les imatges_Opelvillen Foundationsentir l’infinit: vi i color. taller d’anàlisi sensorialla necesidad de lo infinitoelèctric i llunyà. Fotografia contemporània colección olorVISUALolor de Málaga. Percepciones olfativas de colección olorVISUALhipocamps. Visita-taller per a les escoles: ‘El color de les aromes’reproductibilitat 2.2. colección olorVISUAL (activitats)olor de vinya d’Alella (activitats)sinestesia. colección olorVISUAL’ (visites guiades per a adults i tallers intergeneracionals)olor. color.sentido, memoria y formaolor de Cadaquésolor. color. (visita)arte esencialimpacto!essències8ikus usaina6 (esencias6)

 MiniScreening

Quan naixem, tots els sentits comencen a actuar. És el sentit de l’olfacte el que ens ajuda a descobrir el món que ens envolta: gràcies a ell identifiquem l’olor de la mare, del menjar, de la casa… Efectivament, la percepció olfactiva és una de les punts de referència més importants amb què comptem per al nostre desenvolupament.

Però aquest sentit, que tant ens ajuda al principi, es va oblidant a mesura que ens fem grans. És aquí on la col·lecció, el col·leccionista, el rescata de l’oblit perquè sigui l’element mediador capaç de provocar l’acostament a l’art contemporani. Els tallers olfactius, els screenings olfactius i les experiències olfactives que acompanyen totes les exposicions contribueixen a la formació olfactiva de nens i adults. En aquestes activitats, pròpies de la col·lecció, s’explica de manera lúdica quin paper té l’olfacte en les nostres vides. Perquè es tracta d’olorar per a veure, per a comprendre més i millor el nostre entorn.