Tallers la fragància de les imatges_Städtische Galerie Delmenhorstla identidad perdida. el rostro, colección olorVISUALla fragància de les imatges_Opelvillen Foundationsentir l’infinit: vi i color. taller d’anàlisi sensorialla necesidad de lo infinitoelèctric i llunyà. Fotografia contemporània colección olorVISUALolor de Málaga. Percepciones olfativas de colección olorVISUALhipocamps. Visita-taller per a les escoles: ‘El color de les aromes’reproductibilitat 2.2. colección olorVISUAL (activitats)olor de vinya d’Alella (activitats)sinestesia. colección olorVISUAL’ (visites guiades per a adults i tallers intergeneracionals)olor. color.sentido, memoria y formaolor de Cadaquésolor. color. (visita)arte esencialimpacto!essències8ikus usaina6 (esencias6)

olor de Málaga. Percepciones olfativas de colección olorVISUAL

 • Introducció

  El present document té com a objectiu exposar la labor desenvolupada per l’Equip Educatiu del Museo del Patrimonio Municipal, en endavant MUPAM, durant els mesos de durada de l’exposició temporal exposada a les sales de la Coracha: “Olor de Málaga. Percepciones olfativas de colección olorVISUAL”.

  El propòsit que guia la línia d’actuació seguida per l’Equip Educatiu del MUPAM és sempre apropar el Museu i les obres patrimonials que s’hi troben custodiades i conservades, al visitant. A través dels tallers i les visites guiades, es persegueix la interactuació de l’esmentat Museu amb els diversos sectors poblacionals (infantil, juvenil, adult…) amb, o sense necessitats especials.

  Justificació

  L’existència de tallers i activitats adaptades a tots els públics es considera necessària per aconseguir una completa interactuació del visitant del Museu ambles obres. En aquesta ocasió, l’exposició d’“Olor de Málaga” es presta, en major mesura, a aquests tipus de necessitat, ja que planteja una manera diferent i original d’apropar-nos a l’art.

  La possibilitat de posar en pràctica altres sentits, com és l’olfacte, a l’hora de comprendre la col·lecció exposada, permet aconseguir aspectes que d’altre mode haguessin passat desapercebuts a la vista, tan recurrent en aquestes situacions. Per això, és important la creació de tallers que permetin explorar i experimentar amb aquesta nova dimensió propera al camp de la sinestèsia. On l’olfactori i visual convergeix i interactua en una mateixa sala i en cadascuna de les peces que formen part de colección olorVISUAL.

   Tallers

  D’aquesta manera, i amb els objectius que justifiquen el desenvolupament dels diversos tallers, es desenvolupa tot un programa educatiu adaptat als diferents tipus de públic: familiar, adult, infantil, amb diversitat funcional tan física com a cognitiva, etc. Tallers amb els quals s’incideix en la idea que olfacte i vista es complementen l’un a l’altre. Per exemple és el cas del taller “Obres olfactòries” on es valora la història i la cultura de Màlaga a través de l’exposició. A posteriori en el taller es treballa sobre aquestes olors i el seu poder d’evocació, traslladant-ho al paper amb pintura i olor barrejades. Una activitat que funciona molt bé tant amb el públic infantil com a juvenil (6-16 anys) i fins i tot amb adults.

  Un altre taller tant per a adults com per a famílies és “Tallant olors”. Una activitat que en aquesta ocasió busca donar forma al record que suscita en el participant l’olor amb el qual treballa, impregnat en la pastilla de sabó que procedirà a tallar.

  I a qui no li agrada els concursos?, jugar a descobrir quina olor és quin, identificar-ho amb imatges i treballar sobre el que suscita en els participants és un altre dels tallers que es combina amb el d’ “Atrapant olors”, on els mateixos participants crearan les seves pròpies bossetes farcides de l’olor que més els inspiri. Novament, es tracta d’un taller que funciona molt bé amb les famílies, però també amb els nens i nenes.

  Conclusió

  Per tot l’exposat, es considera una necessitat del Museu treballar amb tallers que potenciïn les exposicions en ell exposades. Facilitant amb això la interactuació del públic amb les obres i, per tant, el seu acostament a l’art i el patrimoni des de l’Antiguitat fins a les obres més contemporànies, com és aquest cas.

   

  Aznárez Yáñez, Cristina – Peláez Cano, Lourdes – Reyes Campos, Sandra