Evan PENNY

polymorph cluster

 • ANY: 1998
  DIMENSIONS: 60 x 60 cm
  TÈCNICA: resina de polièster, fibra i oli
 • Configurant el cos La meva pràctica es basa en l’interès permanent que tinc per les relacions entre el coneixement empíric, d’una banda, i els sistemes de representació i teoria, de l’altra. En els últims anys he anat treballant amb una noció latent que equipara el terme cos amb el fenomen de l’existència carnal, i el terme figuració amb l’acte d’interpretar-lo o representar-lo. La noció que qualsevol acte d’interpretar el cos és un acte de figuració, sigui quina sigui la forma que adopti, ha donat lloc en la meva pràctica a una sèrie de projectes aparentment dispars però de fet relacionats. Els grups Polimorfs sorgeixen de l’acte de prémer petits trossos d’argila entre la mà i una altra part del meu cos. Aquestes formes i formacions arbitràries, configurades amb el meu cos, seran esculpides més tard en formes més grans. Elles suggereixen un acte formatiu d’interpretació, una “designació primitiva” i així, també, suggereixen una qualitat lúdica infantil i de recerca on tots els sentits corporals −vista, olfacte, tacte, oïda, gust− són cridats a formar les impressions primàries de la nostra presència en el món. Evan Penny

 • Exposicions

  - olor de Cadaqués. Percepcions olfactives de la col·lecció olorVISUAL
  - esencias11
  - esencias5